THAM KHẢO TÓAN -HÓA-ANH VĂN-SINH-TIN-GDCD-TỔNG HỢP

TÓAN:
Diện tích trong CMHH
Hình hộp
Định lý Pi ta go
Tứ giác nội tiếp
Tổng 3 góc trong tam giác
Tổng 3 góc tam giác
Lớp 8:
Cắt ghép hình lớp8
Diện tích hình thoi

Đồ thi bánh xe
Lớp 9:
Tiếp tuyến
Vẽ 2 đường thẳng song song
Cắt tứ giác lớp 8
Dựng đường tròn ở lớp 9
Gấp giấy dự đoán tính chất Phân Giác lớp 6
Hàm số bậc nhất
Đối xứng trục lớp 8


HÓA:
H2S tác dụng với SO2
H 2 S tác dụng với o xi
Chuyển động của nguyên tử
Phản ứng O2+H2
Chiết 2 lớp chất lỏng
Sản xuất khí Clo r
Đốt khí Hi dro
Thí nghiệm rượu ,nước
Chuỷên động phân tử
dehydalcohol
Benzen
Rượu và nước
Bài tập Hoá 8

Sinh:
Lớp 9:
Cấu trúc bạc 3 protein
Cosotebaohoccuaditruyenlienke
Laihaicaptinhtrang
Trội không hoàn toàn
Hoạt động cơ tay
Giảm phân 1
tao_thanh_hong_cau
Nguyên phân
Một số hệ sinh thái
Vung_them_luc_dia
Dai_duong
So_do_he_thong_5_gioi_sinh_vat
So sánh ADN
Liên kết hoá trị ADN
Axit_nucleic
So_sanh_Nu_va_RiboNu
Phản xạ
Cac_giai_doan_cua_giam_phan
trochoisap_xep_cac_macxich_thanhchuoi_thucan

Lớp 8:
Sơ đồ a xit amin
Não
Van tim
Chu kỳ của tế bào
So sánh nguyên phân và giam phân
Thí nghiệm Sinh 6
Quan hệ sinh thái giữa động và thực vật
Thí nghiệm Phản xạ
Cung phản xạ tuỷ sống ở người
Cấu tạo tai người
Tiêu hoá

Cá sống với nước
Phân loại rác thải
Nguyên phân
Phân chia tế bào
Tiếng ồn
Lớp 6:
Đồi trọc
Chăm sóc hoa
Nước uống được và không được
Kính lúp
Thí nghiệm quang hợp cần ánh sáng
Thí nghiệm quang hợp
Thí nghiệm quang hợp sinh ra O xi
Thí nghiệm quang hợp Sinh 6
Thoát nước dưới dạng bốc hơi
Sự vận chuyển
Rác thải dúng nơi
Nhà tầng cho cây

TIN HỌC:
Tin học:khế
Đề Chứng ChiA
Đề tin học căn bản1
Đề tin học căn bản 2
ANH VĂN:
Từ vựng kinh tế tiếng Anh
Truyện thiếu nhi
Đàm thoại Tiếng Anh
English 6 - Unit 14 - A1
Unit 10-E6
Unit11-E6
Unit 10 B4
English 6 - Unit 14 - B1

Công nghệ:
Động cơ nổ 4 thì
Động cơ đốt trong
Nhà máy thủy điện
Truyền tải đieejn năng

THAM KHẢO TÓAN -HÓA-ANH VĂN-SINH-TIN-GDCD-TỔNG HỢP

TÓAN:
Diện tích trong CMHH
Hình hộp
Định lý Pi ta go
Tứ giác nội tiếp
Tổng 3 góc trong tam giác
Tổng 3 góc tam giác
Lớp 8:
Cắt ghép hình lớp8
Diện tích hình thoi

Đồ thi bánh xe
Lớp 9:
Tiếp tuyến
Vẽ 2 đường thẳng song song
Cắt tứ giác lớp 8
Dựng đường tròn ở lớp 9
Gấp giấy dự đoán tính chất Phân Giác lớp 6
Hàm số bậc nhất
Đối xứng trục lớp 8


HÓA:
H2S tác dụng với SO2
H 2 S tác dụng với o xi
Chuyển động của nguyên tử
Phản ứng O2+H2
Chiết 2 lớp chất lỏng
Sản xuất khí Clo r
Đốt khí Hi dro
Thí nghiệm rượu ,nước
Chuỷên động phân tử
dehydalcohol
Benzen
Rượu và nước
Bài tập Hoá 8

Sinh:
Lớp 9:
Cấu trúc bạc 3 protein
Cosotebaohoccuaditruyenlienke
Laihaicaptinhtrang
Trội không hoàn toàn
Hoạt động cơ tay
Giảm phân 1
tao_thanh_hong_cau
Nguyên phân
Một số hệ sinh thái
Vung_them_luc_dia
Dai_duong
So_do_he_thong_5_gioi_sinh_vat
So sánh ADN
Liên kết hoá trị ADN
Axit_nucleic
So_sanh_Nu_va_RiboNu
Phản xạ
Cac_giai_doan_cua_giam_phan
trochoisap_xep_cac_macxich_thanhchuoi_thucan

Lớp 8:
Sơ đồ a xit amin
Não
Van tim
Chu kỳ của tế bào
So sánh nguyên phân và giam phân
Thí nghiệm Sinh 6
Quan hệ sinh thái giữa động và thực vật
Thí nghiệm Phản xạ
Cung phản xạ tuỷ sống ở người
Cấu tạo tai người
Tiêu hoá

Cá sống với nước
Phân loại rác thải
Nguyên phân
Phân chia tế bào
Tiếng ồn
Lớp 6:
Đồi trọc
Chăm sóc hoa
Nước uống được và không được
Kính lúp
Thí nghiệm quang hợp cần ánh sáng
Thí nghiệm quang hợp
Thí nghiệm quang hợp sinh ra O xi
Thí nghiệm quang hợp Sinh 6
Thoát nước dưới dạng bốc hơi
Sự vận chuyển
Rác thải dúng nơi
Nhà tầng cho cây

TIN HỌC:
Tin học:khế
Đề Chứng ChiA
Đề tin học căn bản1
Đề tin học căn bản 2
ANH VĂN:
Từ vựng kinh tế tiếng Anh
Truyện thiếu nhi
Đàm thoại Tiếng Anh
English 6 - Unit 14 - A1
Unit 10-E6
Unit11-E6
Unit 10 B4
English 6 - Unit 14 - B1

Công nghệ:
Động cơ nổ 4 thì
Động cơ đốt trong
Nhà máy thủy điện
Truyền tải đieejn năng