LUYỆN THI VÀO LỚP 10 _TPHCM

Đề và Đáp án Văn thi vào 10 năm 2011-2012 Hà Nội
Đề và Đáp án Văn thi vào 10 năm 2011-2012 Văn TPHCM
Đáp án Toán thi vào 10 năm 2011-2012TPHCM
Đáp án Toán thi vào 10 năm 2011-2012 Hà Nội
Học hè lớp 10 :
Đại số bài 2 chương 1
Toán:
Đề Toán vào lớp 10 TPHCM 2012
Đề ôn kuyên thi lớp 10 vòng 1
Đề ôn tập vào lớp 10 Vòng 2
86 đề thi thử vào lớp 10
50 đề thi toán hình học

Tự ôn :


Ôn Hình vào lớp 10
Đề tự luyện vào lớp 10
Đề tự luyện 2
Đề tự ôn 4

Giải bài tự ôn 4
Đề tự ôn 5

50 đề thi vào lớp 10
Bộ đề ôn thi sát đề thi các năm
14 đề thi vào lớp 10
20 đề ôn thi vào lớp 10
30 ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10
100 bài hình luyện thi
Đè ôn vào lớp 10 _1

Đề tuyển sinh
Đáp án Toán đề vào lớp 10 nam 2006-2007
Đáp án Văn tuyển sinh 2010-2011
Đề thi môn Văn tuyển sinh năm 2010-2011
Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2010-2011
Văn:
Đề văn HKII 09-10


Ôn luyện :
Ôn tập Văn Luyện thi vào lớp 10 Phần 1
Ôn tập văn Đề 6 và đề 7
ÔN luuyeejn văn đề 5 :suy-nghi-ve-than-phan-nguoi-phu-nu _Vũ Nương
ÔN luyện Văn đề 4 suy-nghi-ve-nhan-vat-be-thu
Ôn luyện văn Đề 3 suy-nghi-cua-em-ve-nhan-vat-ong-hai
Đe-2-suy-nghi-ve-nhan-vat-anh-thanh-nien trong Lặng lẽ Sapa
Đề 1 cam-nghi-ve-nhan-vat-Phuong-Đinh
dan-y-tong-quat-cho-mot-bai-van cảm nhận về nhân vật
Đề-9-cam-nhan-cua-em-ve-bai-tho-Ánh trăng
Đe-7-suy-nghi-cua-em-ve-thien-nhien-Đoàn thuyền đánh cá Ôn tập Văn bài 1
Ôn luyện bài 2
Ôn luyện bài 3
Ôn luyện bài 4
Ôn luyện bài 5
Ôn luyện bài 6
ôn văn vào lớp 10 -2Bài văn mẫu :
Ôn tập văn 9

Đề thi vào lớp 10:
Gợi ý giải đề Văn vào lớp 10 năm 2006-2007
Ngữ văn của Sở GD-ĐT TP.HCM2008-2009
Đề và Gợi ý Môn Văn 2007-2008
Đè và gợi ý Văn 2008-2009
LUYỆN THI VÀO LỚP 10 _TPHCM Chuyên 2008-2009

Đọc thêm :

Bếp lửa _bằng Việt
Bài văn mẫu _Bếp lửa
Kỷ niệm với thầy cô giáo
Thuyết minh về cây lúa
Hệ thống câu hỏi Ôn tạp
Tiếng thu của Lưu Trọng Lư -Bài bình
Y Phương tâm sự về "Nói với con"
Nguyễn Du và Thăng Long
Bạo lực học đường
Gia đình và nhân cách
Bài viết của HS Gia đình


Anh văn:

Đề thi môn tiếng Anh tuyển sinh năm 2010-2011
Đáp án Tiếng Anh tuyển sinh TPHCM2010-2011
Đề đáp án Anh năm 2007-2008
Đề Anh văn vào lớp 10 năm 2006-2007
Đề thi thử môn Anh
Luyện thi lớp 10 Anh văn

Tham khảo:
Nón Làng Chuông
Lý tưởng sống của thanh niên ngày nay
5 bài học về làm người
Lòng nhân ái
Giấc mơ
Chiến thuật "Rút xương cá"
Học để làm người
Đọc sách
Non sông VN...Lời Bác Hồ

Đề tỉnh:
Đề thi Toán vào lớp 10 Thanh Hoá
Đề thi thử vào lớp 10 Bắc giang 2009-2010

LUYỆN THI VÀO LỚP 10 _TPHCM

Đề và Đáp án Văn thi vào 10 năm 2011-2012 Hà Nội
Đề và Đáp án Văn thi vào 10 năm 2011-2012 Văn TPHCM
Đáp án Toán thi vào 10 năm 2011-2012TPHCM
Đáp án Toán thi vào 10 năm 2011-2012 Hà Nội
Học hè lớp 10 :
Đại số bài 2 chương 1
Toán:
Đề Toán vào lớp 10 TPHCM 2012
Đề ôn kuyên thi lớp 10 vòng 1
Đề ôn tập vào lớp 10 Vòng 2
86 đề thi thử vào lớp 10
50 đề thi toán hình học

Tự ôn :


Ôn Hình vào lớp 10
Đề tự luyện vào lớp 10
Đề tự luyện 2
Đề tự ôn 4

Giải bài tự ôn 4
Đề tự ôn 5

50 đề thi vào lớp 10
Bộ đề ôn thi sát đề thi các năm
14 đề thi vào lớp 10
20 đề ôn thi vào lớp 10
30 ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10
100 bài hình luyện thi
Đè ôn vào lớp 10 _1

Đề tuyển sinh
Đáp án Toán đề vào lớp 10 nam 2006-2007
Đáp án Văn tuyển sinh 2010-2011
Đề thi môn Văn tuyển sinh năm 2010-2011
Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2010-2011
Văn:
Đề văn HKII 09-10


Ôn luyện :
Ôn tập Văn Luyện thi vào lớp 10 Phần 1
Ôn tập văn Đề 6 và đề 7
ÔN luuyeejn văn đề 5 :suy-nghi-ve-than-phan-nguoi-phu-nu _Vũ Nương
ÔN luyện Văn đề 4 suy-nghi-ve-nhan-vat-be-thu
Ôn luyện văn Đề 3 suy-nghi-cua-em-ve-nhan-vat-ong-hai
Đe-2-suy-nghi-ve-nhan-vat-anh-thanh-nien trong Lặng lẽ Sapa
Đề 1 cam-nghi-ve-nhan-vat-Phuong-Đinh
dan-y-tong-quat-cho-mot-bai-van cảm nhận về nhân vật
Đề-9-cam-nhan-cua-em-ve-bai-tho-Ánh trăng
Đe-7-suy-nghi-cua-em-ve-thien-nhien-Đoàn thuyền đánh cá Ôn tập Văn bài 1
Ôn luyện bài 2
Ôn luyện bài 3
Ôn luyện bài 4
Ôn luyện bài 5
Ôn luyện bài 6
ôn văn vào lớp 10 -2Bài văn mẫu :
Ôn tập văn 9

Đề thi vào lớp 10:
Gợi ý giải đề Văn vào lớp 10 năm 2006-2007
Ngữ văn của Sở GD-ĐT TP.HCM2008-2009
Đề và Gợi ý Môn Văn 2007-2008
Đè và gợi ý Văn 2008-2009
LUYỆN THI VÀO LỚP 10 _TPHCM Chuyên 2008-2009

Đọc thêm :

Bếp lửa _bằng Việt
Bài văn mẫu _Bếp lửa
Kỷ niệm với thầy cô giáo
Thuyết minh về cây lúa
Hệ thống câu hỏi Ôn tạp
Tiếng thu của Lưu Trọng Lư -Bài bình
Y Phương tâm sự về "Nói với con"
Nguyễn Du và Thăng Long
Bạo lực học đường
Gia đình và nhân cách
Bài viết của HS Gia đình


Anh văn:

Đề thi môn tiếng Anh tuyển sinh năm 2010-2011
Đáp án Tiếng Anh tuyển sinh TPHCM2010-2011
Đề đáp án Anh năm 2007-2008
Đề Anh văn vào lớp 10 năm 2006-2007
Đề thi thử môn Anh
Luyện thi lớp 10 Anh văn

Tham khảo:
Nón Làng Chuông
Lý tưởng sống của thanh niên ngày nay
5 bài học về làm người
Lòng nhân ái
Giấc mơ
Chiến thuật "Rút xương cá"
Học để làm người
Đọc sách
Non sông VN...Lời Bác Hồ

Đề tỉnh:
Đề thi Toán vào lớp 10 Thanh Hoá
Đề thi thử vào lớp 10 Bắc giang 2009-2010