LỚP 6 VÀ THAM KHẢO VĂN HỌC

ĐỀ THI:
Văn:
Đề thi HKI _Văn 6 _2013_2014_Tân Bình
Đề thi HKII _Văn 6 _2012_2013_Tân Bình
Đề thi HKI _Văn 6 _2012_2013_Tân Bình
Ngữ Văn 6 -hkiI-2011-2012-Tân Bình
KTHKI Văn 6-2010-2011-Tân Bình
KTCL giữa HKI 0809
Kiểm tra HKI 08-09
Đề và Đáp án Văn 6 HKII2010
Đề thi giữa HKII
Đề văn 6 HKI Q9
Đề thi HK II văn lớp 6 2007-2008
KT HKII Địa 6 Tỉnh
Đề KT HKI Địa 6,7,8 Tỉnh

Tham khảo:
Đề HKI-Toán6-0809_tỉnh
Trắc nghiệm Toán thơ vui
Trắc nghiệm và đáp án Văn 6
đề cương ôn tập HKII văn 6 tỉnh
Những bài văn mẫu lớp 6
Bài văn hay
Đề HSGiỏi văn 6 Tỉnh

Sử:

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN SỬ 6_2012_2013_HKI_TÂN BÌNH
Đề thi HKII Sử 6TB2012
Đề Đáp án Sử 6 HKII TB2010

Ôn tập Sử 6 HKI
Đề thi Sử HKIITB 2011-2012

TOÁN:

Đề thi và đáp án Tóan 6 HKI 2013_2014_Tân Bình
Đáp án HKII _Tóan 6_2012_2013_Tân Bình
ĐỀ ĐÁP ÁN TOÁN 6 HKI_2012_2013_TÂN BÌNH
Đề đáp án HKII 2011-2012 Tân Bình
Ôn tập HKII Toán 6 Tân Bình
Dap-toan-6-hkII-2011Tân Bình
ĐỀ TÓAN 6 HKI 20102011-TÂN BÌNH
đáp án tóan 6 HKI 2010-2011 tân bình
ĐÁP ÁN HKI LỚP6 _2009-2010Tân Bình
Đáp án Toán lớp 6 HKII Tân Bình 2010
Đề đáp án HKII Toán 6
Đề kT HKII Tóan 6 Nguyễn DU 09-10
Đề thi đáp án Toán 6 HKII 2011-2012
Đề thi Tóan lớp 6 HKI2011-2012Bình Thạnh
Đề Toán HKII lớp 678 Tân Phú 2012
Ôn tập toán 6 hkii tr Trần Văn Ơn
Ôn tập HKII Toán 6
Đề KTHKII Chu Văn An Tóan 6-2009-2010
Đáp án Toán 6 HKII Tân Phú 2009-2010
Đề KT Tóan 6HKI Á Châu 2009-2010
Đề tham khảo HKI Tóan 6 2009-2010
Đè tham khảo HKI Tóan 6 Thăng Long 2009-2010
HKI-Tóan HKI-2010-2011-Trường Hai Bà Trưng
Đề HKI tham khảo
Đè toán 6 HKII-Tham khảo
Đề thi Olympic Toán 6
Đề tham khảo Tóan 6HKI PSN
Đè thi tham khảo Tóan 6 HKI
Tóan HKI Quận 3
Đề thi lớp 6HKII Tóan 6-Q10

Anh:
Đáp án HKII _Anh 6 _2012_2013_Tân Bình
ĐÁP ÁN ANH 6 HKI 2012-2013
Đề đáp án Anh 6 2010-2011 Tân Bình
Dap an AnhHKII-2009-2010
Đề Anh 6 HKI -TK
SINH:

Đáp án HKII _Sinh6 _2012_2013_Tân Bình
Đề thi HKII _Sinh 6 _2012_2013_Tân Bình
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN SINH 6 HKI 2012-1013-TÂN BÌNH
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN SINH 6-HKII TÂN BÌNH 2011-2012
Đề đáp án Sinh 6 2010-2011-Tân Bình
ĐỀ HKII2008-2009TÂN PHÚ
HKI Sinh6
Đề HS Giỏi:

Tong-hop-e-thi-hs-gioi-st-anh-6 -1
Tong-hop-e-thi-hs-gioi-st-anh-6-2
Tong-hop-e-thi-hs-gioi-st-anh-6-3


LÝ :

Đề thi HKII _Lý 6 _2012_2013_Tân Bình
ĐỀ ĐÁP ÁN LÝ 6 HKI_2012_2013_TÂN BÌNH
hki-ly-6-tham-khao
Đè Vật lý lớp 6HKII 2010 Tân Bình
HKI-ly-6-hki-tham-khao

ÔN TẬP LÍ HKI TR TRẦN VĂN ƠN
CÔNG NGHỆ:

Cong nghe 6 HKI Tan Phu

ĐỊA:

Đề thi HKII _Địa 6 _2012_2013_Tân Bình
KT HKII Địa 6_2013 Tân Bình
ĐỀ ĐÁP ÁN ĐỊA 6 _HKI_2012_2013_TÂN BÌNH
Dia 6 HKII-2009-2010
Đề thi Địa 6 Tân Bình 2009-2010

Đề và đáp án Địa 6 HKII 2010-2011- Cái Bè
Ôn tập:

ÔN TẬP HKI-sinh6-11-12_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKI-sinh-1213_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKI-Văn 6_1213_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKI-Văn 6_1112_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKII-SINH 6_1213_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKI-Văn 6_1213_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKII-Văn 6_1213_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKII-Văn 6_1112_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKI-ĐỊA 6_1213_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKII-ĐỊA 6_1213_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKI-ĐỊA6_1112_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKI-Ly6-11-12_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKI-Ly6-10-11_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKII-Ly6-10-12_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP ANH 6-HKII_TR TRẦN VĂN ƠN
BÀI TẬP ANH 6-HKII_TR TRẦN VĂN ƠN

ÔN TẬP TOÁN 6 HKI _TR TRẦN VĂN ƠN
Ôn tập Địa 6
Ôn tập Địa 6 Tỉnh
Ôn tập HKII Địa 6 Tỉnh

ÔN TẬP ANH 6 HKI TR TRẦN VĂN ƠN
Thể dục :

Đề thể dục 6hkII Tỉnh

ĐỀ CÁC TỈNH:

Bồi dưỡng HS Giỏi
Đề thi Toán 6 HKIQuân Tân Phú 2008-098
Đề Anh HKI lớp6
Đề Lý 6 tuần 27
Lý 6 HKI tỉnh
Đề Anh 6 Tỉnh 
KTHKIIVăn 606-07 huyện Tiên Yên
Đề thi Tiếng Việt HKII Văn 6 Tỉnh
Đề thi HKI văn 6 Tỉnh
Đề thi văn 6HKI tỉnh
Đề văn 6 HKII Tỉnh
Đề thi HKII Lớp 6 VĂN Tỉnh 06-07
Kiểm tra 1 tiết văn 6 Tỉnh Tuần 29
Đề KT Văn 6
Đề HKII văn 6 
Đề Kiểm tra 1 tiết tiết 28 Toán 6
Tóan 6 HKI-đề TK
Kiểm tra 1 tiết tiết 93 Toán 6
Kiểm tra tiết 68 Toán 6
Đề HKI Toán 6 -2008-2009
Đề HKI Địa 6 Tỉnh
Đề HKI Địa 6 tỉnh
Đề KT HKI Địa 6 Tỉnh
KT HKI Địa 6
Đề KTHKI Địa 6 Tỉnh
Đề KT HKI Địa 6 tỉnh
Đề HKII Địa 6 Tỉnh
Đề thi Địa6 6,7,8,9 HKI Tỉnh
10 đề HKII Địa6 tỉnh
Đề thi HKII Địa 6tỉnh
Đề HKII Địa 6 tỉnh

Đề thi HS Giỏi:
Đề thi HS Giỏi Lý 6 Tỉnh 08-09
Đề thi HSGIOI văn 6789
tong-hop-e-thi-hs-gioi-st-anh-6 -1
tong-hop-e-thi-hs-gioi-st-anh-6-2
tong-hop-e-thi-hs-gioi-st-anh-6-3

Luyện tập trực tuyến :

bai-kiem-tra-mon-toan-lop-6
bai-kiem-tra-mon-toan-lop-6-de-6
bai-kiem-tra-mon-toan-lop-6-de-5

Phân phối chương trình lớp 6:
Phân phối chương trình Lý 6
Tiếng Anh 6,7,8,9
GDCD6
Ngữ văn 6

Tham khảo VĂN HỌC:

Đọc diẽn cảm :
Sang Thu
Chuyện người con gái Nam Xương
Viếng Lăng Bác
Bếp lửa
Mùa xuân nho nhỏ
Bến quê
Nói với con
Muốn làm thằng Cuội
Chiếc lá cuối cùng
Lão Hạc
Tức nước vỡ bờ
Ông Đồ
 Hạt giống tâm hồn :

Tiếng gà trưa
Cảm nghĩ trong đêm

Đôi guốc
Truyện cổ tích dân gian và lớp trẻ
Trích đọan Lều Chõng

Tình yêu của trẻ con
Câu chuyện ven đường
Tác giả:
Các nhà văn trẻ
Nhà văn NGô Tất Tố Nhà thơ Chế Lan Viên
Nhà thơ Minh Huệ
Nhà văn Vũ Trọng Phụng
Tro-ve-voi-ban-goc-tho-nom-ho-xuan-hương
Nguyễn Đình Chiểu - Lục Vân Tiên
Hàn mặc Tử
Hoai-Thanh-nha-tho-trong-phe-binh-thơ
Xuân Diệu
Âm điệu trong thơ Hàn Mặc Tử
Nhà Nho Nguyễn Công Trứ
Phan Chu Trinh
Nguyễn Đình Thi
100 chân dung nhà thơ nhà văn VN
Nhà thơ Cù Huy Cận
Nhà văn Nguyễn Minh Châu
Nhà thơ Hữu Thỉnh
Văn học thời Mạc
Văn học thời Lê sơ
Văn học thời Trần
Văn học thời Lý
Văn học thời Nguyễn
TÁC PHẨM
Bàn về câu kết trong bài Thu Điếu
 Sự khác biệt trong cách xưng hô trong gia đình
Đoạn văn ,bài tập đoạn văn
Lớp 7:
Cổng trường mở ra
Mẹ tôi
Cuộc chia tay những con búp bê
Những câu hát về tình cảm gia đình
Những câu hát về tình yêu
Những câu hát than thân
Những câu hát châm biếm
Phò giá về kinh
Sông núi nước nam
Lớp 8:
Bạn đến chơi nhà
Thiên trường vãn vọng
Bài ca Côn sơn
Bánh trôi nước
Sau phút chia li
Qua đèo ngang
Bạn đến chơi nhà
LỚP 9:
Biện pháp tu từ
Điển tích

Tập làm văn:
Đề 5 Suy nghĩ về bài thơ Tiểu đội xe không kính-lop 9
Đề 3 Cảm nhận về bài thơ sang Thu-lop 9
Dàn ý tổng quát cho bài văn Cảm nghĩ-lop 9
Nghị luận lop 9
Bài văn tả cánh đồng lúa
Tinh thần tự học
Tình bạn
Phân tích hình ảnh đầu súng trăng treo
Phân tích tính biểu tượng trong Bến Quê
Nhà thơ Hữu Thỉnh tự bạch với Sang Thu
Những ngôi sao xa xôi
Mây và sóng
Hình ảnh Phương Định trong Những ngôi sao xa xôi
Cảm nghĩ về Quê hương
Dàn bài nghị luận bài thơ Nói với con
Hình tượng người lính trong thơ kháng chiến chống Pháp
Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Nhân vật anh thanh niên trong lặng lẽ Sa Pa
Tìm lại người "Lặng lẽ Sa Pa"
TDKhoa_VeHaiCauThoXuanDieu
Nhà văn Lê Minh Khuê và những Ngôi sao xa xôi
Mảnh trăng cuối rừng
Nhân vật Nhĩ trong Bến Quê
Nhân vật Mã Giám Sinh trong Truyện Kiều
Phân tích chi tiết lão Hạc chết
Bình bài thơ Ông đồ
Chiếc lá cuối cùng
Cách làm văn nghị luận xã hội
Cuộc chia tay những con búp bê
Khúc hát ru những em bé trên lưng mẹ
Từ ấy
Phân tích bài thơ "Đoàn thuyền đánh cá" - Huy Cận.
Gần mực thì đen
Đọc lại Nhớ Rừng của Thế Lữ
Ảnh cô bé bán diêm
Tiểu đội xe không kính
ĐỒNG CHÍ
Từ "ai"trong ca dao
Về Ha Nội nhớ Bà huyện Thanh Quan
Hữu Thỉnh tự bạch với Sang Thu
Y Phương-noi-voi-con-cung-chinh là là nói với mình
Thực hư Bến My Lăng
Tìm về Bến My lăng
Gió đưa cành trúc la đà
Ông lái đò
31 từ đẹp nhất trong Tiếng Anh
Nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu
Ngày xuân đọc lại tương tư
Nhà thơ Hữu Loan
Truyện đọc:
Những ngôi sao xa xôi
Chiếc lược ngà
Mây và sóng
Lão Hạc
Đánh nhau với cối xay gió
Bếp lửa
Từ Ánh Trăng đến Bến Quê
Quê hương-Tế Hanh
Hai cây phong
Thơ:
Ông đồ -Vũ Đình Liên
Chinh phụ ngâm khúc
Qua đèo ngang
Đây thôn vĩ dạ

Nguyễn Du
Truyện Kiều
Sóng
Núi đôi
Màu tím hoa sim
Đây thôn vĩ dạ
Truỵện Kiều
Truyện Kiều
Lời thề cỏ may
Đôi dép
Thủy triều và lâu đài cát
CA DAO TỤC NGỮ:
Lục bát –Đồng Đức Bổn
Người làm thơ lục bát hiện đại

Những-câu-hát-ru-trong-dan-gian
Ca-dao-va-lich-su_15
Mot-so-cau-ca-dao-ve-cho
Mot-so-cau-ca-dao-cham-biem-hai-huoc
Mot-so-cau-ca-dao-ve-trai-cau
Giai-ma-bai-ca-dao-thang-bom-
Trau-cau-trong-ca-dao-phan-2
Trau-cau-trong-ca-dao-phan-1
Chieu-chieu-noi-nho-trong-ca-dao
Con-meo-treo-len-cay-cau
Mot-so-le-hoi-mua-xuan-qua-may-van-ca dao
Ca-dao-ve-chu-duyen-
Bai-ca-dao-at-thap-troi-cao
Những câu ca dao về mẹ
Con trâu trong dân ca ,ca dao
Con cóc là cậu ông trời
Chim Chích ghẹo Bồ Nông
GÀ QUÈ ĂN QUẨN Cối XAY
CÁCH SÔNG PHẢI LỤY ĐÒ
Con cá rô nằm nghỉ dưới hồ
Ca dao về Nhân sinh quan
Tục ngữ
Những câu hát than thân
Tiếng nói phản kháng trong ca dao
Ca dao - hát ru
Ca dao và món ăn
Ca dao về quan hệ gia đình

Điển tích:
Vắng như chùa Bà Đanh
Điển tích
Điển tích 2
Thành ngữ
Sư tử Hà Đông
Cây Quế
Cáo mượn oai hùm
Cổ học tinh hoa:
Sợ gì nhất
Những bài văn hay:
Nguồn gốc 4 câu ca dao "Gió đưa cành trúc ..."
Miêu tả người bạn thân Lớp 6
Sáng kiến kinh nghiem
Bài viết trên báo:

Nghê thường -Bích Khê-Vũ khúc của thanh âm
Nha-thơ-Nguyễn-Bính-Hồng-Cầu
Ngô-tat-to-nha-bao-tai-ba-hung-hau
nha-tho-Hữu Thỉnh-tu-bach-voi-sang-thu
nha-tho-Y Phương_noi-voi-con
ngo-nghinh-bat-ngo-va-tinh-giao-duc trong thơ dành cho trẻ
Ca dao -vài cảm nghĩ
Ngân vang ca dao xứ Quảng
Chợ tình Sapa
Chợ quê
CHỢ NỔI CÀ MAU
Núi Yên Tử
Hát ru -Lê Giang
Ca trù
Ca Huế trên sông Hương
Hat Quan họ
Dân ca Nam bộ
Hò Miền Nam
Hò Nam bộ
Hò giã gạo
Lê MInh Khuê -Những ngôi sao xa xôi
Tục ngữ ca dao mối liên hệ với dân ca
Tản mạn qua mấy câu ca dao
Ngẫm lại câu ca dao tình ái
Ngày xuân đọc lại Tương tư của Nguyễn Bính
Bảo Định Giang và các câu ca dao bất hủ
Nguồn gốc câu ca dao "Gió đưa cành trúc la đà..."

Tục ngữ Anh Việt
hieu-va-giai-thich-cum-tu-chin-chieu
Câu ca dao liên quan đến phong trào Tây Sơn
Giai thọai về trường thi Bình Định
Giải thích câu ca dao"Ngó lên nuộc lạt mái nhà..."
Cảm nhận về câu ca dao "Trèo lên cây bưởi hái hoa ..."
Hai đưa strẻ -Thạch Lam
nhieu-con-gion-me
Chữ Nôm :
chu-nom-va-co-van-viet-nam

luật-hỏi-ngã
PPCTVăn8

LỚP 6 VÀ THAM KHẢO VĂN HỌC

ĐỀ THI:
Văn:
Đề thi HKI _Văn 6 _2013_2014_Tân Bình
Đề thi HKII _Văn 6 _2012_2013_Tân Bình
Đề thi HKI _Văn 6 _2012_2013_Tân Bình
Ngữ Văn 6 -hkiI-2011-2012-Tân Bình
KTHKI Văn 6-2010-2011-Tân Bình
KTCL giữa HKI 0809
Kiểm tra HKI 08-09
Đề và Đáp án Văn 6 HKII2010
Đề thi giữa HKII
Đề văn 6 HKI Q9
Đề thi HK II văn lớp 6 2007-2008
KT HKII Địa 6 Tỉnh
Đề KT HKI Địa 6,7,8 Tỉnh

Tham khảo:
Đề HKI-Toán6-0809_tỉnh
Trắc nghiệm Toán thơ vui
Trắc nghiệm và đáp án Văn 6
đề cương ôn tập HKII văn 6 tỉnh
Những bài văn mẫu lớp 6
Bài văn hay
Đề HSGiỏi văn 6 Tỉnh

Sử:

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN SỬ 6_2012_2013_HKI_TÂN BÌNH
Đề thi HKII Sử 6TB2012
Đề Đáp án Sử 6 HKII TB2010

Ôn tập Sử 6 HKI
Đề thi Sử HKIITB 2011-2012

TOÁN:

Đề thi và đáp án Tóan 6 HKI 2013_2014_Tân Bình
Đáp án HKII _Tóan 6_2012_2013_Tân Bình
ĐỀ ĐÁP ÁN TOÁN 6 HKI_2012_2013_TÂN BÌNH
Đề đáp án HKII 2011-2012 Tân Bình
Ôn tập HKII Toán 6 Tân Bình
Dap-toan-6-hkII-2011Tân Bình
ĐỀ TÓAN 6 HKI 20102011-TÂN BÌNH
đáp án tóan 6 HKI 2010-2011 tân bình
ĐÁP ÁN HKI LỚP6 _2009-2010Tân Bình
Đáp án Toán lớp 6 HKII Tân Bình 2010
Đề đáp án HKII Toán 6
Đề kT HKII Tóan 6 Nguyễn DU 09-10
Đề thi đáp án Toán 6 HKII 2011-2012
Đề thi Tóan lớp 6 HKI2011-2012Bình Thạnh
Đề Toán HKII lớp 678 Tân Phú 2012
Ôn tập toán 6 hkii tr Trần Văn Ơn
Ôn tập HKII Toán 6
Đề KTHKII Chu Văn An Tóan 6-2009-2010
Đáp án Toán 6 HKII Tân Phú 2009-2010
Đề KT Tóan 6HKI Á Châu 2009-2010
Đề tham khảo HKI Tóan 6 2009-2010
Đè tham khảo HKI Tóan 6 Thăng Long 2009-2010
HKI-Tóan HKI-2010-2011-Trường Hai Bà Trưng
Đề HKI tham khảo
Đè toán 6 HKII-Tham khảo
Đề thi Olympic Toán 6
Đề tham khảo Tóan 6HKI PSN
Đè thi tham khảo Tóan 6 HKI
Tóan HKI Quận 3
Đề thi lớp 6HKII Tóan 6-Q10

Anh:
Đáp án HKII _Anh 6 _2012_2013_Tân Bình
ĐÁP ÁN ANH 6 HKI 2012-2013
Đề đáp án Anh 6 2010-2011 Tân Bình
Dap an AnhHKII-2009-2010
Đề Anh 6 HKI -TK
SINH:

Đáp án HKII _Sinh6 _2012_2013_Tân Bình
Đề thi HKII _Sinh 6 _2012_2013_Tân Bình
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN SINH 6 HKI 2012-1013-TÂN BÌNH
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN SINH 6-HKII TÂN BÌNH 2011-2012
Đề đáp án Sinh 6 2010-2011-Tân Bình
ĐỀ HKII2008-2009TÂN PHÚ
HKI Sinh6
Đề HS Giỏi:

Tong-hop-e-thi-hs-gioi-st-anh-6 -1
Tong-hop-e-thi-hs-gioi-st-anh-6-2
Tong-hop-e-thi-hs-gioi-st-anh-6-3


LÝ :

Đề thi HKII _Lý 6 _2012_2013_Tân Bình
ĐỀ ĐÁP ÁN LÝ 6 HKI_2012_2013_TÂN BÌNH
hki-ly-6-tham-khao
Đè Vật lý lớp 6HKII 2010 Tân Bình
HKI-ly-6-hki-tham-khao

ÔN TẬP LÍ HKI TR TRẦN VĂN ƠN
CÔNG NGHỆ:

Cong nghe 6 HKI Tan Phu

ĐỊA:

Đề thi HKII _Địa 6 _2012_2013_Tân Bình
KT HKII Địa 6_2013 Tân Bình
ĐỀ ĐÁP ÁN ĐỊA 6 _HKI_2012_2013_TÂN BÌNH
Dia 6 HKII-2009-2010
Đề thi Địa 6 Tân Bình 2009-2010

Đề và đáp án Địa 6 HKII 2010-2011- Cái Bè
Ôn tập:

ÔN TẬP HKI-sinh6-11-12_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKI-sinh-1213_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKI-Văn 6_1213_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKI-Văn 6_1112_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKII-SINH 6_1213_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKI-Văn 6_1213_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKII-Văn 6_1213_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKII-Văn 6_1112_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKI-ĐỊA 6_1213_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKII-ĐỊA 6_1213_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKI-ĐỊA6_1112_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKI-Ly6-11-12_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKI-Ly6-10-11_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKII-Ly6-10-12_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP ANH 6-HKII_TR TRẦN VĂN ƠN
BÀI TẬP ANH 6-HKII_TR TRẦN VĂN ƠN

ÔN TẬP TOÁN 6 HKI _TR TRẦN VĂN ƠN
Ôn tập Địa 6
Ôn tập Địa 6 Tỉnh
Ôn tập HKII Địa 6 Tỉnh

ÔN TẬP ANH 6 HKI TR TRẦN VĂN ƠN
Thể dục :

Đề thể dục 6hkII Tỉnh

ĐỀ CÁC TỈNH:

Bồi dưỡng HS Giỏi
Đề thi Toán 6 HKIQuân Tân Phú 2008-098
Đề Anh HKI lớp6
Đề Lý 6 tuần 27
Lý 6 HKI tỉnh
Đề Anh 6 Tỉnh 
KTHKIIVăn 606-07 huyện Tiên Yên
Đề thi Tiếng Việt HKII Văn 6 Tỉnh
Đề thi HKI văn 6 Tỉnh
Đề thi văn 6HKI tỉnh
Đề văn 6 HKII Tỉnh
Đề thi HKII Lớp 6 VĂN Tỉnh 06-07
Kiểm tra 1 tiết văn 6 Tỉnh Tuần 29
Đề KT Văn 6
Đề HKII văn 6 
Đề Kiểm tra 1 tiết tiết 28 Toán 6
Tóan 6 HKI-đề TK
Kiểm tra 1 tiết tiết 93 Toán 6
Kiểm tra tiết 68 Toán 6
Đề HKI Toán 6 -2008-2009
Đề HKI Địa 6 Tỉnh
Đề HKI Địa 6 tỉnh
Đề KT HKI Địa 6 Tỉnh
KT HKI Địa 6
Đề KTHKI Địa 6 Tỉnh
Đề KT HKI Địa 6 tỉnh
Đề HKII Địa 6 Tỉnh
Đề thi Địa6 6,7,8,9 HKI Tỉnh
10 đề HKII Địa6 tỉnh
Đề thi HKII Địa 6tỉnh
Đề HKII Địa 6 tỉnh

Đề thi HS Giỏi:
Đề thi HS Giỏi Lý 6 Tỉnh 08-09
Đề thi HSGIOI văn 6789
tong-hop-e-thi-hs-gioi-st-anh-6 -1
tong-hop-e-thi-hs-gioi-st-anh-6-2
tong-hop-e-thi-hs-gioi-st-anh-6-3

Luyện tập trực tuyến :

bai-kiem-tra-mon-toan-lop-6
bai-kiem-tra-mon-toan-lop-6-de-6
bai-kiem-tra-mon-toan-lop-6-de-5

Phân phối chương trình lớp 6:
Phân phối chương trình Lý 6
Tiếng Anh 6,7,8,9
GDCD6
Ngữ văn 6

Tham khảo VĂN HỌC:

Đọc diẽn cảm :
Sang Thu
Chuyện người con gái Nam Xương
Viếng Lăng Bác
Bếp lửa
Mùa xuân nho nhỏ
Bến quê
Nói với con
Muốn làm thằng Cuội
Chiếc lá cuối cùng
Lão Hạc
Tức nước vỡ bờ
Ông Đồ
 Hạt giống tâm hồn :

Tiếng gà trưa
Cảm nghĩ trong đêm

Đôi guốc
Truyện cổ tích dân gian và lớp trẻ
Trích đọan Lều Chõng

Tình yêu của trẻ con
Câu chuyện ven đường
Tác giả:
Các nhà văn trẻ
Nhà văn NGô Tất Tố Nhà thơ Chế Lan Viên
Nhà thơ Minh Huệ
Nhà văn Vũ Trọng Phụng
Tro-ve-voi-ban-goc-tho-nom-ho-xuan-hương
Nguyễn Đình Chiểu - Lục Vân Tiên
Hàn mặc Tử
Hoai-Thanh-nha-tho-trong-phe-binh-thơ
Xuân Diệu
Âm điệu trong thơ Hàn Mặc Tử
Nhà Nho Nguyễn Công Trứ
Phan Chu Trinh
Nguyễn Đình Thi
100 chân dung nhà thơ nhà văn VN
Nhà thơ Cù Huy Cận
Nhà văn Nguyễn Minh Châu
Nhà thơ Hữu Thỉnh
Văn học thời Mạc
Văn học thời Lê sơ
Văn học thời Trần
Văn học thời Lý
Văn học thời Nguyễn
TÁC PHẨM
Bàn về câu kết trong bài Thu Điếu
 Sự khác biệt trong cách xưng hô trong gia đình
Đoạn văn ,bài tập đoạn văn
Lớp 7:
Cổng trường mở ra
Mẹ tôi
Cuộc chia tay những con búp bê
Những câu hát về tình cảm gia đình
Những câu hát về tình yêu
Những câu hát than thân
Những câu hát châm biếm
Phò giá về kinh
Sông núi nước nam
Lớp 8:
Bạn đến chơi nhà
Thiên trường vãn vọng
Bài ca Côn sơn
Bánh trôi nước
Sau phút chia li
Qua đèo ngang
Bạn đến chơi nhà
LỚP 9:
Biện pháp tu từ
Điển tích

Tập làm văn:
Đề 5 Suy nghĩ về bài thơ Tiểu đội xe không kính-lop 9
Đề 3 Cảm nhận về bài thơ sang Thu-lop 9
Dàn ý tổng quát cho bài văn Cảm nghĩ-lop 9
Nghị luận lop 9
Bài văn tả cánh đồng lúa
Tinh thần tự học
Tình bạn
Phân tích hình ảnh đầu súng trăng treo
Phân tích tính biểu tượng trong Bến Quê
Nhà thơ Hữu Thỉnh tự bạch với Sang Thu
Những ngôi sao xa xôi
Mây và sóng
Hình ảnh Phương Định trong Những ngôi sao xa xôi
Cảm nghĩ về Quê hương
Dàn bài nghị luận bài thơ Nói với con
Hình tượng người lính trong thơ kháng chiến chống Pháp
Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Nhân vật anh thanh niên trong lặng lẽ Sa Pa
Tìm lại người "Lặng lẽ Sa Pa"
TDKhoa_VeHaiCauThoXuanDieu
Nhà văn Lê Minh Khuê và những Ngôi sao xa xôi
Mảnh trăng cuối rừng
Nhân vật Nhĩ trong Bến Quê
Nhân vật Mã Giám Sinh trong Truyện Kiều
Phân tích chi tiết lão Hạc chết
Bình bài thơ Ông đồ
Chiếc lá cuối cùng
Cách làm văn nghị luận xã hội
Cuộc chia tay những con búp bê
Khúc hát ru những em bé trên lưng mẹ
Từ ấy
Phân tích bài thơ "Đoàn thuyền đánh cá" - Huy Cận.
Gần mực thì đen
Đọc lại Nhớ Rừng của Thế Lữ
Ảnh cô bé bán diêm
Tiểu đội xe không kính
ĐỒNG CHÍ
Từ "ai"trong ca dao
Về Ha Nội nhớ Bà huyện Thanh Quan
Hữu Thỉnh tự bạch với Sang Thu
Y Phương-noi-voi-con-cung-chinh là là nói với mình
Thực hư Bến My Lăng
Tìm về Bến My lăng
Gió đưa cành trúc la đà
Ông lái đò
31 từ đẹp nhất trong Tiếng Anh
Nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu
Ngày xuân đọc lại tương tư
Nhà thơ Hữu Loan
Truyện đọc:
Những ngôi sao xa xôi
Chiếc lược ngà
Mây và sóng
Lão Hạc
Đánh nhau với cối xay gió
Bếp lửa
Từ Ánh Trăng đến Bến Quê
Quê hương-Tế Hanh
Hai cây phong
Thơ:
Ông đồ -Vũ Đình Liên
Chinh phụ ngâm khúc
Qua đèo ngang
Đây thôn vĩ dạ

Nguyễn Du
Truyện Kiều
Sóng
Núi đôi
Màu tím hoa sim
Đây thôn vĩ dạ
Truỵện Kiều
Truyện Kiều
Lời thề cỏ may
Đôi dép
Thủy triều và lâu đài cát
CA DAO TỤC NGỮ:
Lục bát –Đồng Đức Bổn
Người làm thơ lục bát hiện đại

Những-câu-hát-ru-trong-dan-gian
Ca-dao-va-lich-su_15
Mot-so-cau-ca-dao-ve-cho
Mot-so-cau-ca-dao-cham-biem-hai-huoc
Mot-so-cau-ca-dao-ve-trai-cau
Giai-ma-bai-ca-dao-thang-bom-
Trau-cau-trong-ca-dao-phan-2
Trau-cau-trong-ca-dao-phan-1
Chieu-chieu-noi-nho-trong-ca-dao
Con-meo-treo-len-cay-cau
Mot-so-le-hoi-mua-xuan-qua-may-van-ca dao
Ca-dao-ve-chu-duyen-
Bai-ca-dao-at-thap-troi-cao
Những câu ca dao về mẹ
Con trâu trong dân ca ,ca dao
Con cóc là cậu ông trời
Chim Chích ghẹo Bồ Nông
GÀ QUÈ ĂN QUẨN Cối XAY
CÁCH SÔNG PHẢI LỤY ĐÒ
Con cá rô nằm nghỉ dưới hồ
Ca dao về Nhân sinh quan
Tục ngữ
Những câu hát than thân
Tiếng nói phản kháng trong ca dao
Ca dao - hát ru
Ca dao và món ăn
Ca dao về quan hệ gia đình

Điển tích:
Vắng như chùa Bà Đanh
Điển tích
Điển tích 2
Thành ngữ
Sư tử Hà Đông
Cây Quế
Cáo mượn oai hùm
Cổ học tinh hoa:
Sợ gì nhất
Những bài văn hay:
Nguồn gốc 4 câu ca dao "Gió đưa cành trúc ..."
Miêu tả người bạn thân Lớp 6
Sáng kiến kinh nghiem
Bài viết trên báo:

Nghê thường -Bích Khê-Vũ khúc của thanh âm
Nha-thơ-Nguyễn-Bính-Hồng-Cầu
Ngô-tat-to-nha-bao-tai-ba-hung-hau
nha-tho-Hữu Thỉnh-tu-bach-voi-sang-thu
nha-tho-Y Phương_noi-voi-con
ngo-nghinh-bat-ngo-va-tinh-giao-duc trong thơ dành cho trẻ
Ca dao -vài cảm nghĩ
Ngân vang ca dao xứ Quảng
Chợ tình Sapa
Chợ quê
CHỢ NỔI CÀ MAU
Núi Yên Tử
Hát ru -Lê Giang
Ca trù
Ca Huế trên sông Hương
Hat Quan họ
Dân ca Nam bộ
Hò Miền Nam
Hò Nam bộ
Hò giã gạo
Lê MInh Khuê -Những ngôi sao xa xôi
Tục ngữ ca dao mối liên hệ với dân ca
Tản mạn qua mấy câu ca dao
Ngẫm lại câu ca dao tình ái
Ngày xuân đọc lại Tương tư của Nguyễn Bính
Bảo Định Giang và các câu ca dao bất hủ
Nguồn gốc câu ca dao "Gió đưa cành trúc la đà..."

Tục ngữ Anh Việt
hieu-va-giai-thich-cum-tu-chin-chieu
Câu ca dao liên quan đến phong trào Tây Sơn
Giai thọai về trường thi Bình Định
Giải thích câu ca dao"Ngó lên nuộc lạt mái nhà..."
Cảm nhận về câu ca dao "Trèo lên cây bưởi hái hoa ..."
Hai đưa strẻ -Thạch Lam
nhieu-con-gion-me
Chữ Nôm :
chu-nom-va-co-van-viet-nam

luật-hỏi-ngã
PPCTVăn8