LỚP 9-Đề thi HS Giỏi

ĐÈ THI HỌC KỲ 
ĐỀ THI TÓAN 9 HKII_2012_2013_TÂN BÌNH
Đáp án HKII _Tóan 9 _2012_2013_Tân Bình
ĐỀ THI TÓAN 9 HKI_2012_2013_TÂN BÌNH
Đề HKII Tân Phú 2012
ĐÈ THI HKII TOÁN 2011-2012
Đề thi Giữa kì Tóan 9
toan-9-hki-I-binh-tan
Đề Ôn tập HKII toán 9
Đề thi Tóan lớp 92009-2010-Bình Tân
1/ MÔN TOÁN HKI::              
Đề đáp án Tóan 9HKI 2011-2012 Tân Bình
hki-toan-9-binh-tan-2009-2010
ap-toan-9-hkii-2011tphcm
ĐỀ TÓAN 9 HKI 2010-2011 TÂN BÌNH
ĐÁP ÁN TÓAN 9 HKI 2010-2011-TÂN BÌNH
Đê thi HKI TB 2005-2006
Đề thi HKI 2006-2007TB
Đề KT HKI Tóan 9 TB lớp Tiếng Pháp 2006-07
Đề kT HKI tóan 9 Tân Bình 2007-2008
Đề thi HKI 2007-2008TB
Đề thi HKI 2008-2009TB
Đề Tham khảo HKI 2009-2010
Đề thi HKI Tóan 9 Tham khảo
 TOÁN 9 HKI 2009-2010
 HKII:
Đề thi hkII toán 9 sơGD-TPHCM -08-09
Đáp án Tóan HKII 2009-2010
  Đề thi HKII 2004-2005
De thi HKII Binh Thanh 2006-2007
De HKII BinhQuan 12-2006-2007

Tham khảo:
ÔN TẬP :
ÔN TẬP HKI TOÁN TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKI-Ly9-12-13_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKI-Ly9-11-12_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKI-Ly9-10-11_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKII-Ly9-10-12_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP ANH 9-2012-13_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP ANH 6-11-12_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP ANH 7-11-12_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP ANH 8-11-12_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP ANH 9-11-12_TR TRẦN VĂN ƠN
BÀI TẬP ANH 9_TR TRẦN VĂN ƠN
NGỮ PHÁP ANH 9_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN HOÁ9-HKI_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN HOÁ9-HKI_2012-13.TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN HOÁ9-HKI_.TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN HOÁ9-HKI_.TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN HOÁ9-HKII_2012-13.TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN HOÁ9-HKI_11-12.TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKII-Văn 9_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKI-SINH9_1213_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKI-Văn 9_1213_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKII-Văn 9_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKII-SỬ9_1213_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKI-ĐỊA9_1213_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKII-ĐỊA 9_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKII-ĐỊA9_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP TOÁN 9 HKII TR TRẦN VĂN ƠN
Đề thi HS Giỏi-2002
Đề thi HS giỏi lớp 9 tham khảo
5 đề Co đáp án toán 9 HKII
Đề thi HKIBình Tân Tóan 9 2009-2010
Tóan Hình Thi HS giỏi
2/NGỮ VĂN :
Ôn tập:
Bài tập Tiếng Việt HKII
Dàn ý tổng quát cho bài văn
Nghị luận
Bài tập Tiếng Việt HKI
On tập Tiếng Việt HKII
Đề cương Ôn Văn 9 HKII
Ôn tập HKI văn 9
Bài tập Tiếng Việt HKII
Đề thi
Đáp án HKII _Văn 9 _2012_2013_Tân Bình
Đề thi văn 9 _ HKI _2-12_2013_Tân Bình
Đề thi HKII Văn 9 2011-2012
Ngữ Văn _HKI _2011-2012-Tân Bình
Đề HKII-Văn 9-2010-2011-Sở GDTPHCM
Đề đáp án Văn 9-HKI -2010-2011-Tân Bình
Một số đề thi HKI TB
NGỮ văn HKII2009-2010

Anh văn:
ĐÁP ÁN ANH 9_HKI_2012_2013_TÂN BÌNH
ĐỀ ĐÁP ÁN ANH 9 HKI2010-2011-TÂN BÌNH
  ĐÁP ÁN HKI ANH 2009-2010
Đáp án Anh HKII 2009-2010

Tham khảo Anh văn
Đề thi HKII Anh Văn 9
ĐỀ THI HS GIỎI ANH VĂN 2005-2006 TPHCM
Đề thi Anh văn HKI Q Bình Tân 2006
Đề HKI Anh 9
đè KT số 1Anh 9
Test 1
Test3
Kiểm tra 1 tiếtAnh 9
Test anh 9 B2
Unit 3
Học ngoại ngữ bằng thơ
LT Anh9
1/ HÓA:
Đề Hóa Hóa HKI _2012_2013 Tân Bình

Đề thi Hoá lớp 9 HKII Tân Bình 2011-2012

Đáp án Hóa 9 HKI 2011-2012-Tân Bình
Kiểm tra HKI -Hóa 9 -2011-2012-Tân Bình
ĐÁP ÁN HÓA 9 HKI 2010-2011TÂN BÌNH
2/LÝ:
Đáp án HKII _Lý9 _2012_2013_Tân Bình
ĐỀ ĐÁP ÁN LÝ 9_HKI_2012_2013_TÂN BÌNH
Đề thi Lý 9 HKI 2011-2012Tân Bình
Đề HKI Lý 9 2010-2011 Tân Bình

De thi Ly HKII 2008-2009
Kiểm tra 1 tiết Hoá lớp9 Tỉnh

3/SINH:
Đáp án HKII _Sinh 9 _2012_2013_Tân Bình
ĐÊ ĐÁP ÁN SINH 9 HKI 2012-2013-TÂN BÌNH
Đe-kiem-tra-hoc-ky-I-Sinh-lop-9_2010-2011
ĐỀ ĐÁP ÁN SINH 9 HKI 2010-2011-TÂN BÌNH
KT 1 T Sinh 9 PNT
KT HKII Sinh 9 Tân Bình
Ôn tập Sinh 9 PNT
Kiểm tra 1 tiết Sinh 9 PNT
Sinh 9HKITP
SINH9HKII2008-2009TÂN PHÚ
Sinh HKII2009-2010
Đề KT HKI sinh9
Ôn tập sinh 9 Tỉnh
Ôn tập HKII sinh 9 tỉnh
4/SỬ:
Đáp án HKII _Sử 9 _2012_2013_Tân Bình
Sử 9 HKI_2012_2013_Tân Bình
HKI Sử 9-2011-2012
Đề đáp Sử HKI-2010-2011 Tân Bình
ĐỀ ĐÁP ÁN SỬ 9 HKI 2010-2011-TÂN BÌNH

Địa :
Đáp án HKII _Văn 9 _2012_2013_Tân Bình
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ĐỊA 0_HKI_2012_2013_TÂN BÌNH
Đề đáp án Địa 9 HKI Tân Bình 2010-2011
Đề HKI Địa 9

GDCD:
Đề HSGiỏi GDCD 9


Mỹ thuật :
Mỹ thuật Huế
Đề thi tỉnh:
Đề hs giỏi Địa 9 Tỉnh
Đề thi HKII Lý 9
Đề KT 1 tiết Sinh 9 tuần 28
Đề KT tuân 29 Sinh 9
Đề HKII sử 9
Kiểm tra Sử 9 tuần 28
Bộ đề HKI Văn từ lớp 6,7,8,9
Đề HKI sinh 9 Tỉnh
GDCD:
Đề HS Giỏi:
Đề & Đáp án Giỏi Anh TPHCM 2005-2006
Đề thi hS Gioi Anh TpHCM2004-2005
Đề HS Giỏi Sinh 9
Đề HS GIOI sinh 9 tỉnh
TÓAN:
Bài giảng :

Góc và đường tròn
Góc với đường tròn2
QUỸ TÍCH
Đường Chéo HÌNH CHỮ NHẬT
Bài 1:Căn thức bạc 2
Căn bậc 2 (2)
Bài2 : Căn bậc 2và HDT
Căn thức bậc 2 và hằng đẳng thức (2)
Bài 3:Liên hệ phép nhân và phép khai phương
Bài tóan bắn cung
Vị trí tương đối giữa 2 đường tròn
Bài tóan con bướm
Cắt hình trụ -Diện tích xung quanh hình trụ
Dựng đường tròn
B1 Các hệ thức lượng trong tam giác vuông
Bài 3:Tỉ số lượng giác Hình học

VĂN :

Bài văn : Lỗi lầm
Tập làm văn9- 3
Tập làm văn 9 -5
Ôn HKI -văn
Kiểm tra tiết 129
Đề thi HKI Lớp 9
Ôn tập: Bài viết "Người con gái Nam Xương"
Phân tích nhân vật Vũ Nương
Ôn tập tác giả lớp 9
Ôn tập Dàn bài Tập làm văn HKI
Dàn bài NLVH
Ôn Văn HKII
Ôn tập văn 9
Ôn tập HKII văn 9
Đề TLV t14-15Văn 9
Tập làm văn 9
Khảo sát chất lượng văn 6.7.8.9

Thư gửi Đức vua Lý Thái Tổ
Bài viết số 3(1)Lỡ xem nhật ký của bạn
Trò chuyện với người lái xe không kính(1)
Trò chuyện với người lái xe không kính(2)
Người con gái Nam XƯơng
Bài viết về "Mùa xuân nho nhỏ của Cô Giáo Thu Hà"
Thuyết minh về Con trâu
Lễ khai giảngở trường mới
Suy nghĩ về Mẹ
Ông Hai trong "Làng " của Kim Lân
Cảm nghĩ về Hồ Chí Minh
Đoàn thuyền đánh cá
Giáo án Văn 9:
Mùa xuân nho nhỏ
Tham khảo :
 CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI NAM XƯƠNG - GS. Nguyễn Đình Chú
Bứctranh tâmtrạng qua8câu cuối đoạn trích "Kiều ở lầu Ngưng bích"
Học ddi đôi với hành
TLV "làng"
Bổ trợ văn 9
100 chân dung nhà thơ nhà văn
Kiêu hùng của mùa thu trong Sang thu (Hữu Thỉnh)
Đề thi hs Giỏi lớp 9 -2010
đề thi HS Giỏi văn 9 -2006-2007
Đề HS Giỏi 9
Đề HS Giỏi Tóan 9
Đề thi chọn HS giỏi Tóan 9
Đề HS Giỏi cấp huyện môn Văn 9
Đề văn Giỏi 9 cấp tỉnh
Đề Văn lớp 9 Huế
Đề thi HS Giỏi
Đề thi HS giỏi Văn
Kiểm tra 1 tiết Văn học trung đại
Máy tính bỏ túi :
Tìm tổng ước lẻ
Tìm số tự nhiên nhỏ nhất
Tính GTBT

Tính Số hạng n
Tính GT BT bằng phím
Giải hệ PT 2 ẩn
Tìm số tự nhiên nhỏ nhất 10 Cs

Tính số TP tuần hoàn
Bộ đề thi HS Giỏi 7 môn
Phân phối CT:
Phân phối CT Văn9

LỚP 9-Đề thi HS Giỏi

ĐÈ THI HỌC KỲ 
ĐỀ THI TÓAN 9 HKII_2012_2013_TÂN BÌNH
Đáp án HKII _Tóan 9 _2012_2013_Tân Bình
ĐỀ THI TÓAN 9 HKI_2012_2013_TÂN BÌNH
Đề HKII Tân Phú 2012
ĐÈ THI HKII TOÁN 2011-2012
Đề thi Giữa kì Tóan 9
toan-9-hki-I-binh-tan
Đề Ôn tập HKII toán 9
Đề thi Tóan lớp 92009-2010-Bình Tân
1/ MÔN TOÁN HKI::              
Đề đáp án Tóan 9HKI 2011-2012 Tân Bình
hki-toan-9-binh-tan-2009-2010
ap-toan-9-hkii-2011tphcm
ĐỀ TÓAN 9 HKI 2010-2011 TÂN BÌNH
ĐÁP ÁN TÓAN 9 HKI 2010-2011-TÂN BÌNH
Đê thi HKI TB 2005-2006
Đề thi HKI 2006-2007TB
Đề KT HKI Tóan 9 TB lớp Tiếng Pháp 2006-07
Đề kT HKI tóan 9 Tân Bình 2007-2008
Đề thi HKI 2007-2008TB
Đề thi HKI 2008-2009TB
Đề Tham khảo HKI 2009-2010
Đề thi HKI Tóan 9 Tham khảo
 TOÁN 9 HKI 2009-2010
 HKII:
Đề thi hkII toán 9 sơGD-TPHCM -08-09
Đáp án Tóan HKII 2009-2010
  Đề thi HKII 2004-2005
De thi HKII Binh Thanh 2006-2007
De HKII BinhQuan 12-2006-2007

Tham khảo:
ÔN TẬP :
ÔN TẬP HKI TOÁN TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKI-Ly9-12-13_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKI-Ly9-11-12_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKI-Ly9-10-11_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKII-Ly9-10-12_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP ANH 9-2012-13_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP ANH 6-11-12_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP ANH 7-11-12_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP ANH 8-11-12_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP ANH 9-11-12_TR TRẦN VĂN ƠN
BÀI TẬP ANH 9_TR TRẦN VĂN ƠN
NGỮ PHÁP ANH 9_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN HOÁ9-HKI_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN HOÁ9-HKI_2012-13.TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN HOÁ9-HKI_.TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN HOÁ9-HKI_.TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN HOÁ9-HKII_2012-13.TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN HOÁ9-HKI_11-12.TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKII-Văn 9_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKI-SINH9_1213_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKI-Văn 9_1213_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKII-Văn 9_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKII-SỬ9_1213_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKI-ĐỊA9_1213_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKII-ĐỊA 9_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP HKII-ĐỊA9_TR TRẦN VĂN ƠN
ÔN TẬP TOÁN 9 HKII TR TRẦN VĂN ƠN
Đề thi HS Giỏi-2002
Đề thi HS giỏi lớp 9 tham khảo
5 đề Co đáp án toán 9 HKII
Đề thi HKIBình Tân Tóan 9 2009-2010
Tóan Hình Thi HS giỏi
2/NGỮ VĂN :
Ôn tập:
Bài tập Tiếng Việt HKII
Dàn ý tổng quát cho bài văn
Nghị luận
Bài tập Tiếng Việt HKI
On tập Tiếng Việt HKII
Đề cương Ôn Văn 9 HKII
Ôn tập HKI văn 9
Bài tập Tiếng Việt HKII
Đề thi
Đáp án HKII _Văn 9 _2012_2013_Tân Bình
Đề thi văn 9 _ HKI _2-12_2013_Tân Bình
Đề thi HKII Văn 9 2011-2012
Ngữ Văn _HKI _2011-2012-Tân Bình
Đề HKII-Văn 9-2010-2011-Sở GDTPHCM
Đề đáp án Văn 9-HKI -2010-2011-Tân Bình
Một số đề thi HKI TB
NGỮ văn HKII2009-2010

Anh văn:
ĐÁP ÁN ANH 9_HKI_2012_2013_TÂN BÌNH
ĐỀ ĐÁP ÁN ANH 9 HKI2010-2011-TÂN BÌNH
  ĐÁP ÁN HKI ANH 2009-2010
Đáp án Anh HKII 2009-2010

Tham khảo Anh văn
Đề thi HKII Anh Văn 9
ĐỀ THI HS GIỎI ANH VĂN 2005-2006 TPHCM
Đề thi Anh văn HKI Q Bình Tân 2006
Đề HKI Anh 9
đè KT số 1Anh 9
Test 1
Test3
Kiểm tra 1 tiếtAnh 9
Test anh 9 B2
Unit 3
Học ngoại ngữ bằng thơ
LT Anh9
1/ HÓA:
Đề Hóa Hóa HKI _2012_2013 Tân Bình

Đề thi Hoá lớp 9 HKII Tân Bình 2011-2012

Đáp án Hóa 9 HKI 2011-2012-Tân Bình
Kiểm tra HKI -Hóa 9 -2011-2012-Tân Bình
ĐÁP ÁN HÓA 9 HKI 2010-2011TÂN BÌNH
2/LÝ:
Đáp án HKII _Lý9 _2012_2013_Tân Bình
ĐỀ ĐÁP ÁN LÝ 9_HKI_2012_2013_TÂN BÌNH
Đề thi Lý 9 HKI 2011-2012Tân Bình
Đề HKI Lý 9 2010-2011 Tân Bình

De thi Ly HKII 2008-2009
Kiểm tra 1 tiết Hoá lớp9 Tỉnh

3/SINH:
Đáp án HKII _Sinh 9 _2012_2013_Tân Bình
ĐÊ ĐÁP ÁN SINH 9 HKI 2012-2013-TÂN BÌNH
Đe-kiem-tra-hoc-ky-I-Sinh-lop-9_2010-2011
ĐỀ ĐÁP ÁN SINH 9 HKI 2010-2011-TÂN BÌNH
KT 1 T Sinh 9 PNT
KT HKII Sinh 9 Tân Bình
Ôn tập Sinh 9 PNT
Kiểm tra 1 tiết Sinh 9 PNT
Sinh 9HKITP
SINH9HKII2008-2009TÂN PHÚ
Sinh HKII2009-2010
Đề KT HKI sinh9
Ôn tập sinh 9 Tỉnh
Ôn tập HKII sinh 9 tỉnh
4/SỬ:
Đáp án HKII _Sử 9 _2012_2013_Tân Bình
Sử 9 HKI_2012_2013_Tân Bình
HKI Sử 9-2011-2012
Đề đáp Sử HKI-2010-2011 Tân Bình
ĐỀ ĐÁP ÁN SỬ 9 HKI 2010-2011-TÂN BÌNH

Địa :
Đáp án HKII _Văn 9 _2012_2013_Tân Bình
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ĐỊA 0_HKI_2012_2013_TÂN BÌNH
Đề đáp án Địa 9 HKI Tân Bình 2010-2011
Đề HKI Địa 9

GDCD:
Đề HSGiỏi GDCD 9


Mỹ thuật :
Mỹ thuật Huế
Đề thi tỉnh:
Đề hs giỏi Địa 9 Tỉnh
Đề thi HKII Lý 9
Đề KT 1 tiết Sinh 9 tuần 28
Đề KT tuân 29 Sinh 9
Đề HKII sử 9
Kiểm tra Sử 9 tuần 28
Bộ đề HKI Văn từ lớp 6,7,8,9
Đề HKI sinh 9 Tỉnh
GDCD:
Đề HS Giỏi:
Đề & Đáp án Giỏi Anh TPHCM 2005-2006
Đề thi hS Gioi Anh TpHCM2004-2005
Đề HS Giỏi Sinh 9
Đề HS GIOI sinh 9 tỉnh
TÓAN:
Bài giảng :

Góc và đường tròn
Góc với đường tròn2
QUỸ TÍCH
Đường Chéo HÌNH CHỮ NHẬT
Bài 1:Căn thức bạc 2
Căn bậc 2 (2)
Bài2 : Căn bậc 2và HDT
Căn thức bậc 2 và hằng đẳng thức (2)
Bài 3:Liên hệ phép nhân và phép khai phương
Bài tóan bắn cung
Vị trí tương đối giữa 2 đường tròn
Bài tóan con bướm
Cắt hình trụ -Diện tích xung quanh hình trụ
Dựng đường tròn
B1 Các hệ thức lượng trong tam giác vuông
Bài 3:Tỉ số lượng giác Hình học

VĂN :

Bài văn : Lỗi lầm
Tập làm văn9- 3
Tập làm văn 9 -5
Ôn HKI -văn
Kiểm tra tiết 129
Đề thi HKI Lớp 9
Ôn tập: Bài viết "Người con gái Nam Xương"
Phân tích nhân vật Vũ Nương
Ôn tập tác giả lớp 9
Ôn tập Dàn bài Tập làm văn HKI
Dàn bài NLVH
Ôn Văn HKII
Ôn tập văn 9
Ôn tập HKII văn 9
Đề TLV t14-15Văn 9
Tập làm văn 9
Khảo sát chất lượng văn 6.7.8.9

Thư gửi Đức vua Lý Thái Tổ
Bài viết số 3(1)Lỡ xem nhật ký của bạn
Trò chuyện với người lái xe không kính(1)
Trò chuyện với người lái xe không kính(2)
Người con gái Nam XƯơng
Bài viết về "Mùa xuân nho nhỏ của Cô Giáo Thu Hà"
Thuyết minh về Con trâu
Lễ khai giảngở trường mới
Suy nghĩ về Mẹ
Ông Hai trong "Làng " của Kim Lân
Cảm nghĩ về Hồ Chí Minh
Đoàn thuyền đánh cá
Giáo án Văn 9:
Mùa xuân nho nhỏ
Tham khảo :
 CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI NAM XƯƠNG - GS. Nguyễn Đình Chú
Bứctranh tâmtrạng qua8câu cuối đoạn trích "Kiều ở lầu Ngưng bích"
Học ddi đôi với hành
TLV "làng"
Bổ trợ văn 9
100 chân dung nhà thơ nhà văn
Kiêu hùng của mùa thu trong Sang thu (Hữu Thỉnh)
Đề thi hs Giỏi lớp 9 -2010
đề thi HS Giỏi văn 9 -2006-2007
Đề HS Giỏi 9
Đề HS Giỏi Tóan 9
Đề thi chọn HS giỏi Tóan 9
Đề HS Giỏi cấp huyện môn Văn 9
Đề văn Giỏi 9 cấp tỉnh
Đề Văn lớp 9 Huế
Đề thi HS Giỏi
Đề thi HS giỏi Văn
Kiểm tra 1 tiết Văn học trung đại
Máy tính bỏ túi :
Tìm tổng ước lẻ
Tìm số tự nhiên nhỏ nhất
Tính GTBT

Tính Số hạng n
Tính GT BT bằng phím
Giải hệ PT 2 ẩn
Tìm số tự nhiên nhỏ nhất 10 Cs

Tính số TP tuần hoàn
Bộ đề thi HS Giỏi 7 môn
Phân phối CT:
Phân phối CT Văn9