Chủ Nhật, ngày 27 tháng 6 năm 2010

Bài 2 : Căn thức bậc hai và Hằng đẳng thức

video

Nguồn cung cấp Thu vien GADDT Violet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ Nhật, ngày 27 tháng 6 năm 2010

Bài 2 : Căn thức bậc hai và Hằng đẳng thức

video

Nguồn cung cấp Thu vien GADDT Violet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét