Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2010

6 bước để vẽ được một cô gái cực kỳ xinh đẹp.

B1: Vẽ hình dáng bên ngoài của khuôn mặt

B2: Vẽ mắt, thêm lông mi dày hay mỏng tùy ý;
tiếp theo vẽ hình dạng của miệng


B3: Vẽ lông mày và hình dạng thực của khuôn mặt


B4: Vẽ phác thảo mái tóc, sau đó vẽ mũi, miệng


B5: Vẽ thêm chi tiết cho tóc; vẽ thêm hàng mi và
hình dạng của cổ, vai

B6: Tô đậm lại các nét nét đã phác thảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2010

6 bước để vẽ được một cô gái cực kỳ xinh đẹp.

B1: Vẽ hình dáng bên ngoài của khuôn mặt

B2: Vẽ mắt, thêm lông mi dày hay mỏng tùy ý;
tiếp theo vẽ hình dạng của miệng


B3: Vẽ lông mày và hình dạng thực của khuôn mặt


B4: Vẽ phác thảo mái tóc, sau đó vẽ mũi, miệng


B5: Vẽ thêm chi tiết cho tóc; vẽ thêm hàng mi và
hình dạng của cổ, vai

B6: Tô đậm lại các nét nét đã phác thảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét