Thứ Năm, 7 tháng 10, 2010

Mendeleev - Nhà hoá học kiệt xuất

Nhắc đến những nhà hoá học nổi tiếng trên thế giới không thể không nhắc đến Mendeleev, những cống hiến của ông không chỉ đem lại một chân trời mới cho hoá học mà thực sự những cống hiến đó là cho cả nhân loại. Đây là một bài viết sơ lược về ông được giới thiệu trên Vietscience, bạn nào có thêm tư liệu gì hãy đóng góp để chúng ta hiểu về ông hơn.
Mendeleev (1834-1907) cha đẻ của Bảng phân loại tuần hoàn các Nguyên tố

Ông sinh năm 1834 tại Tobolska, Sibérie. Thời bấy giờ cha ông là hiệu trưởng trường Trung học cấp 3. Là con út trong gia đình có 17 anh em nên được mẹ quý nhất.

Khi cha ông mất, mẹ ông quyết định đi Moscou. Ông học môn Khoa học Tự nhiên và Toán tại trường Ðại học Khoa học. Tháng Năm và tháng Sáu năm 1855 ông đậu và đạt điểm cao nên được huy chương vàng.

Lúc 32 tuổi ông được bổ nhiệm làm giáo sư Hóa học tại trường St-Pétersbourg. Tháng Tư 1859, sau khi học xong Hóa học Hữu cơ, ông về lại Heidelberg (Ðức) để thong thả nghiên cứu.

Năm 1869 ông thiết lập bảng phân loại những nguyên tố dựa trên khối lượng nguyên tử và trên tính tuần hoàn về tính chất vật lý và hoá học của chúng , gọi là Bảng phân loại tuần hoàn các Nguyên tố

Bản gốc chỉ có 63 nguyên tố.

Một năm sau khi ông mất bảng đã có 86 nguyên tố..Thanks Trả Lời Với Trích Dẫn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thứ Năm, 7 tháng 10, 2010

Mendeleev - Nhà hoá học kiệt xuất

Nhắc đến những nhà hoá học nổi tiếng trên thế giới không thể không nhắc đến Mendeleev, những cống hiến của ông không chỉ đem lại một chân trời mới cho hoá học mà thực sự những cống hiến đó là cho cả nhân loại. Đây là một bài viết sơ lược về ông được giới thiệu trên Vietscience, bạn nào có thêm tư liệu gì hãy đóng góp để chúng ta hiểu về ông hơn.
Mendeleev (1834-1907) cha đẻ của Bảng phân loại tuần hoàn các Nguyên tố

Ông sinh năm 1834 tại Tobolska, Sibérie. Thời bấy giờ cha ông là hiệu trưởng trường Trung học cấp 3. Là con út trong gia đình có 17 anh em nên được mẹ quý nhất.

Khi cha ông mất, mẹ ông quyết định đi Moscou. Ông học môn Khoa học Tự nhiên và Toán tại trường Ðại học Khoa học. Tháng Năm và tháng Sáu năm 1855 ông đậu và đạt điểm cao nên được huy chương vàng.

Lúc 32 tuổi ông được bổ nhiệm làm giáo sư Hóa học tại trường St-Pétersbourg. Tháng Tư 1859, sau khi học xong Hóa học Hữu cơ, ông về lại Heidelberg (Ðức) để thong thả nghiên cứu.

Năm 1869 ông thiết lập bảng phân loại những nguyên tố dựa trên khối lượng nguyên tử và trên tính tuần hoàn về tính chất vật lý và hoá học của chúng , gọi là Bảng phân loại tuần hoàn các Nguyên tố

Bản gốc chỉ có 63 nguyên tố.

Một năm sau khi ông mất bảng đã có 86 nguyên tố..Thanks Trả Lời Với Trích Dẫn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét