Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

Đàn Tỳ Bà và đàn Nguyệt

Nghệ nhân Kim Sinh và Phạm Thị Huệ hòa tấu đàn nguyệt và đàn tỳ bà trong buổi tốt nghiệp luận văn "cây đàn tỳ bà trong đời sống Việt Nam đương đại".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

Đàn Tỳ Bà và đàn Nguyệt

Nghệ nhân Kim Sinh và Phạm Thị Huệ hòa tấu đàn nguyệt và đàn tỳ bà trong buổi tốt nghiệp luận văn "cây đàn tỳ bà trong đời sống Việt Nam đương đại".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét