Thứ Năm, 9 tháng 9, 2010

Tâm sự của giáo sư Andrew WilesNgười đã chứng minh định lí Fecma lớn

Tâm sự của giáo sư Andrew Wiles. Người đã chứng minh định lí Fecma lớn
Như chúng ta đã biết, định lí Fecma lớn đã gây chấn động cả thế giới, nó đã thách thức các nhà Toán học gần 4 thế kỉ (358 năm). Tất cả xuất phát từ một chú thích bên lề một cuốn sách số học năm 1637 của Fecma: "Phương trình , với không có nghiệm nguyên dương. Tôi đã tìm ra phương pháp chứng minh, nhưng vì lề quá hẹp không đủ chỗ nên không trình bày ở đây". Sau đó các nhà Toán học cố gắng đi tìm lời giải cho bài toán này nhưng đều thất bại. Sau 358 năm, vào tháng 5 năm 1995 định lí Fecma lớn đã được giải quyết trọn vẹn bởi giáo sư Andrew Wiles cùng với rất nhiều các lí thuyết Toán học mới với đóng góp của nhiều nhà Toán học khác trên thế giới. Xin giới thiệu với các bạn 5 video clip nói về việc giải quyết định lý lớn cuối cùng của Fermat của Giáo sư Andrew Wiles cùng các Giáo sư nổi tiếng khác, trong video này các bạn có thể nghe trực tiếp những lời tâm sự của GS Wiles, cũng như các giáo sư John Conway, John Coates, Barry Mazur, Ken Ribet và nhiều người khác nữa. Tâm sự của giáo sư Andrew Wiles. Người đã chứng minh định lí Fecma lớn Như chúng ta đã biết, định lí Fecma lớn đã gây chấn động cả thế giới, nó đã thách thức các nhà Toán học gần 4 thế kỉ (358 năm). Tất cả xuất phát từ một chú thích bên lề một cuốn sách số học năm 1637 của Fecma: "Phương trình , với không có nghiệm nguyên dương. Tôi đã tìm ra phương pháp chứng minh, nhưng vì lề quá hẹp không đủ chỗ nên không trình bày ở đây". Sau đó các nhà Toán học cố gắng đi tìm lời giải cho bài toán này nhưng đều thất bại. Sau 358 năm, vào tháng 5 năm 1995 định lí Fecma lớn đã được giải quyết trọn vẹn bởi giáo sư Andrew Wiles cùng với rất nhiều các lí thuyết Toán học mới với đóng góp của nhiều nhà Toán học khác trên thế giới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thứ Năm, 9 tháng 9, 2010

Tâm sự của giáo sư Andrew WilesNgười đã chứng minh định lí Fecma lớn

Tâm sự của giáo sư Andrew Wiles. Người đã chứng minh định lí Fecma lớn
Như chúng ta đã biết, định lí Fecma lớn đã gây chấn động cả thế giới, nó đã thách thức các nhà Toán học gần 4 thế kỉ (358 năm). Tất cả xuất phát từ một chú thích bên lề một cuốn sách số học năm 1637 của Fecma: "Phương trình , với không có nghiệm nguyên dương. Tôi đã tìm ra phương pháp chứng minh, nhưng vì lề quá hẹp không đủ chỗ nên không trình bày ở đây". Sau đó các nhà Toán học cố gắng đi tìm lời giải cho bài toán này nhưng đều thất bại. Sau 358 năm, vào tháng 5 năm 1995 định lí Fecma lớn đã được giải quyết trọn vẹn bởi giáo sư Andrew Wiles cùng với rất nhiều các lí thuyết Toán học mới với đóng góp của nhiều nhà Toán học khác trên thế giới. Xin giới thiệu với các bạn 5 video clip nói về việc giải quyết định lý lớn cuối cùng của Fermat của Giáo sư Andrew Wiles cùng các Giáo sư nổi tiếng khác, trong video này các bạn có thể nghe trực tiếp những lời tâm sự của GS Wiles, cũng như các giáo sư John Conway, John Coates, Barry Mazur, Ken Ribet và nhiều người khác nữa. Tâm sự của giáo sư Andrew Wiles. Người đã chứng minh định lí Fecma lớn Như chúng ta đã biết, định lí Fecma lớn đã gây chấn động cả thế giới, nó đã thách thức các nhà Toán học gần 4 thế kỉ (358 năm). Tất cả xuất phát từ một chú thích bên lề một cuốn sách số học năm 1637 của Fecma: "Phương trình , với không có nghiệm nguyên dương. Tôi đã tìm ra phương pháp chứng minh, nhưng vì lề quá hẹp không đủ chỗ nên không trình bày ở đây". Sau đó các nhà Toán học cố gắng đi tìm lời giải cho bài toán này nhưng đều thất bại. Sau 358 năm, vào tháng 5 năm 1995 định lí Fecma lớn đã được giải quyết trọn vẹn bởi giáo sư Andrew Wiles cùng với rất nhiều các lí thuyết Toán học mới với đóng góp của nhiều nhà Toán học khác trên thế giới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét