Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Hai người bạn


00:00 1 thg 9 2012
Nguồn : Vietgle.vn
Deux amis
 
C'est l'histoire de deux amis qui marchaient dans le désert. A un moment donné, ils se disputèrent et l'un d'eux gifla l'autre. Ce dernier, endolori mais sans rien dire, écrivit dans le sable: 
AUJOURD'HUI, MON MEILLEUR AMI M'A DONNÉ UNE GIFLE.

Đây là câu chuyện về hai người bạn đang đi trong sa mạc. Một lần nọ, họ cãi nhau và một trong hai người đã tát người kia. Người bạn bị tát tuy đau nhưng không nói lời nào mà đã viết lên trên cát: HÔM NAY, NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT ĐÃ TÁT TÔI.
Ils continuèrent à marcher puis trouvèrent un oasis, dans lequel ils décidèrent de se baigner. Mais celui qui avait été giflé manqua de se noyer et son ami le sauva. Quand il se fut repris, il écrivit sur une pierre:  AUJOURD'HUI, MON MEILLEUR AMI M'A SAUVÉ LA VIE.
Họ tiếp tục đi và gặp một ốc đảo, họ quyết định tắm ở đó. Nhưng người bạn bị tát suýt chết đuối và người bạn kia đã cứu anh ta. Khi hồi tỉnh, anh ta ghi lên trên một tảng đá:HÔM NAY, NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT ĐÃ CỨU SỐNG TÔI.
Celui qui avait donné la gifle et avait sauvé son ami lui demanda:  - Quand je t'ai blessé tu as écrit sur le sable, et maintenant tu écris sur la pierre. Pourquoi? 
Người đã tát và cứu bạn mình đã hỏi rằng: - Tại sao khi tớ đánh cậu cậu viết lên cát, còn bây giờ cậu lại ghi lên đá? 
L'autre ami répondit:  - Quand quelqu'un nous blesse, nous devons l'écrire dans le sable, où les vents du pardon peuvent l'effacer. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour nous, nous devons le graver dans la pierre, où aucun vent ne peut l'effacer.
Người bạn kia trả lời: - Khi ai đó làm tổn thương ta, ta nên ghi lên cát để những ngọn gió thứ tha có thể thổi bay nó đi. Nhưng khi ai đó làm điều tốt cho ta, ta nên khắc trên đá để không có cơn gió nào có thể xoá nhoà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Hai người bạn


00:00 1 thg 9 2012
Nguồn : Vietgle.vn
Deux amis
 
C'est l'histoire de deux amis qui marchaient dans le désert. A un moment donné, ils se disputèrent et l'un d'eux gifla l'autre. Ce dernier, endolori mais sans rien dire, écrivit dans le sable: 
AUJOURD'HUI, MON MEILLEUR AMI M'A DONNÉ UNE GIFLE.

Đây là câu chuyện về hai người bạn đang đi trong sa mạc. Một lần nọ, họ cãi nhau và một trong hai người đã tát người kia. Người bạn bị tát tuy đau nhưng không nói lời nào mà đã viết lên trên cát: HÔM NAY, NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT ĐÃ TÁT TÔI.
Ils continuèrent à marcher puis trouvèrent un oasis, dans lequel ils décidèrent de se baigner. Mais celui qui avait été giflé manqua de se noyer et son ami le sauva. Quand il se fut repris, il écrivit sur une pierre:  AUJOURD'HUI, MON MEILLEUR AMI M'A SAUVÉ LA VIE.
Họ tiếp tục đi và gặp một ốc đảo, họ quyết định tắm ở đó. Nhưng người bạn bị tát suýt chết đuối và người bạn kia đã cứu anh ta. Khi hồi tỉnh, anh ta ghi lên trên một tảng đá:HÔM NAY, NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT ĐÃ CỨU SỐNG TÔI.
Celui qui avait donné la gifle et avait sauvé son ami lui demanda:  - Quand je t'ai blessé tu as écrit sur le sable, et maintenant tu écris sur la pierre. Pourquoi? 
Người đã tát và cứu bạn mình đã hỏi rằng: - Tại sao khi tớ đánh cậu cậu viết lên cát, còn bây giờ cậu lại ghi lên đá? 
L'autre ami répondit:  - Quand quelqu'un nous blesse, nous devons l'écrire dans le sable, où les vents du pardon peuvent l'effacer. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour nous, nous devons le graver dans la pierre, où aucun vent ne peut l'effacer.
Người bạn kia trả lời: - Khi ai đó làm tổn thương ta, ta nên ghi lên cát để những ngọn gió thứ tha có thể thổi bay nó đi. Nhưng khi ai đó làm điều tốt cho ta, ta nên khắc trên đá để không có cơn gió nào có thể xoá nhoà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét